Daar sta je dan.. in je nieuwe huis. Trots loop je rond maar ineens ontdek je dat de koelkast kapot is of ontdek je een lekkage aan het dak. Hiervan was je niet op de hoogte en je baalt natuurlijk. Had de verkoper het gebrek moeten melden? Of had je zelf beter moeten opletten?

1.     Wanneer spreken we van verborgen gebreken?

De belangrijkste vraag is natuurlijk: wanneer spreken we van verborgen gebreken? Een verborgen gebrek is bijvoorbeeld een lekkage, gebreken aan installaties of boktor in de houten kapconstructie. Het was niet direct zichtbaar, de verkoper heeft het jou niet verteld en je had het niet zelf kunnen zien bij de bezichtiging. De verkoper is bij zo’n situatie aansprakelijk als normaal gebruik van de woning niet meer mogelijk is. Met een moeilijk woord: non-conformiteit genoemd. Maar de verkoper is ook aansprakelijk als het gebrek bewust niet gemeld is.

2.     Ernstige verborgen gebreken?

Zijn de gebreken zo erg zodat je niet normaal in je huis kan wonen? Dan komen de herstelkosten in principe op het bordje van de verkoper. Let op: alleen als de non-conformiteit bewezen kan worden! In de meeste gevallen is een deskundigenrapport nodig.

3.     Onderzoeksplicht voor de koper?

Als je een huis koopt heb je een onderzoeksplicht, je bent verplicht om voordat je het huis koopt de gebreken te onderzoeken. Als je zelf weinig kennis van zaken hebt, kan het verstandig zijn om een bouwkundig rapport te laten maken. Een inspecteur onderzoekt dan grondig de staat van het huis en schrijft daar een rapport over. 

4.     Meldingsplicht voor de verkoper?

De verkoper is natuurlijk ook verplicht om de gebreken die bij hem bekend zijn, te melden bij jou. Hij mag bepaalde gebreken die bekend zijn dus niet achterhouden! 

5.     Plan van aanpak..

Ontdek je na het transport een gebrek? Meld dit dan direct bij de verkoper en vraag hem om het op te lossen. Dit kan zowel telefonisch als via een brief, en probeer er vervolgens samen uit te komen. Lukt dit niet? Dan kan je hem in gebreke stellen per aangetekende brief. Tip: raadpleeg hiervoor je rechtsbijstandverzekering! Mocht dit alles niet helpen dan kan je overgaan tot procederen, een dure maar soms nodige juridische stap.

Verborgen gebreken zijn niet leuk en het is beter om ze te voorkomen dan te genezen. In de huidige markt waarin veel vraag is en woningen snel verkocht worden, komt het voor dat men zelf de woning verkoopt. In je naaste vrienden- of kennissenkring is een geïnteresseerde. Na een bezichtiging is er al vlot overeenstemming over de prijs. Snel geregeld toch? Bovenstaande rechten en plichten worden dan dikwijls vergeten. 

Een makelaar is ervaringsdeskundige en helpt je problemen op dit vlak te voorkomen. Uiteraard helpen wij graag bij zowel de aan- als verkoop van je droomhuis in Barneveld, Lunteren en omgeving. Maak vrijblijvend een afspraak met Van Hardeveld Makelaardij.